Kong PRO

Các tính năng PRO cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn hồ sơ của mình.

Pick your Plan

Đồng Bạc Vàng Kim Cương
Price 3.990.000₫/year 5.990.000₫/year 12.990.000₫/year 79.590.000₫/unlimited
Featured member
Xem khách truy cập hồ sơ
Show / Hide last seen
Verified badge
Posts promotion
5 bài đăng 20 bài đăng 40 bài đăng
Pages promotion
5 Trang 20 Trang 40 Trang
Discount 10% Discount 20% Discount 60% Discount

Why Choose PRO?

superhero

Featured member

lastseen

Show / Hide last seen

post

Posts promotion

verify

Verified badge